STRØTEKNIK

AG DISPENSER HC, sand, knust halm, kridt, spagnum, halm/kridt/vand, savsmuld, fiber
SPREAD-A-BALE Alle balletyper, rund, big, kvadrant mm.
SKOVBO STRØMASKINE Minibig og Kvadrant
AG DISPENSER FS (Kylling producenter ol.) Savsmuld, spagnum, knust halm etc.
AG DISPENSER MAXI Savsmuld ol.
AG DISPENSER MINI Desinfektionsmiddel
ROBERT HYDROPAIL 2 GT EVO

ROBERT HYDROPAIL 2GT EVO COMPACT
ROBERT HYDROPAIL GT PLUS
ROBERT HYDROPAIL GT PLUS COMPACT
ROBERT P210GT-H
ROBERT P400,700,900GT